מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו”ח כספי מבוקר)

מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו”ח כספי מבוקר)