מאזן בוחן אחרון של מגיש הבקשה

מאזן בוחן אחרון של מגיש הבקשה