כתב ערבות (נספח 12)

נספח-12-כתב-ערבות_0 קובץ להורדה