כלל ההסכמים הקיימים בין המבקש לתאגיד הייעודי

כלל ההסכמים הקיימים בין המבקש לתאגיד הייעודי