טיוטת הסכם עם תאגיד תומך

טיוטת הסכם עם תאגיד תומך