טיוטה של הסכם מסחור בין השותפים

טיוטה של הסכם מסחור בין השותפים