טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש

נספח-1-לנהלי-מסלול-4-הצעה-לקבלת-זיכיון-במסלול-חממות-טכנולוגיות-2020 קובץ להורדה