טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש בקובץ PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק)

טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש בקובץ PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק)