חוות דעת רו”ח על הצהרת מנהלים

רשות-החדשנות-חוות-דעת-רוח-על-הצהרת-מנהלים-לצורך-קבלת-מעמד-חברת-חברת-הייטק קובץ להורדה