הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו”פ

נספח-1-לנוהל-הצהרת-שותפים-בדבר-הסכמה-עקרונית-לשיתוף-פעולה-במופ קובץ להורדה