הצהרת הנהלה

הצהרת-הנהלה-במסגרת-תכנית-מחקר-טרום-מוצרי-ליצירת-ידע-בטכנולוגיה-חדשה-לחברה קובץ להורדה