הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו”פ 13.8.2019

2019.08-הצהרת-בעלי-הזכויות-בתכנית-המופ קובץ להורדה