הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע”י קבלני משנה

הצהרה-בדבר-שמירת-ידע-קבלני-משנה קובץ להורדה