הצהרה בדבר מספר עובדי החברה

נספח3-לנוהל-הצהרה-בדבר-מספר-עובדי-החברה קובץ להורדה