הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)

נספח-9_הצהרה-בדבר-השתייכות-לאוכלוסיית-המיעוטים_0 קובץ להורדה