הצהרה בדבר אחריות חברתית – ויזות חדשנות

נספח-2-הצהרה-בדבר-עמידה-בהוראת-אחריות-חברתית קובץ להורדה