הסכמי השקעה שנחתמו והתקבול בגינם טרם התקבל עד ל-3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה

הסכמי השקעה שנחתמו והתקבול בגינם טרם התקבל עד ל-3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה