הסכמי השקעה שנחתמו במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה בגין סבב ההשקעה המבוקש

הסכמי השקעה שנחתמו במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה בגין סבב ההשקעה המבוקש