הסכם של החברה מגישת הבקשה עם המומחה הטכנולוגי/ החברה בה מועסק המומחה הטכנולוגי

הסכם של החברה מגישת הבקשה עם המומחה הטכנולוגי/ החברה בה מועסק המומחה הטכנולוגי