הסכם עקרונות הכוונת ידע

הסכם-עקרונות-הכוונת-ידע-סופי_0 קובץ להורדה