הסכם מסחור עם מוסד המחקר, אם רלוונטי

הסכם מסחור עם מוסד המחקר, אם רלוונטי