הסכם התקשרות חתום, או טיוטת הסכם, בין החממה ליזם/חברת החממה

הסכם התקשרות חתום, או טיוטת הסכם, בין החממה ליזם/חברת החממה