הסכם התקשרות או טיוטת הסכם בין החממה לחברת החממה

הסכם התקשרות או טיוטת הסכם בין החממה לחברת החממה