הסכם/הצהרת כוונות חתום בין המעבדה לחברה

הסכם/הצהרת כוונות חתום בין המעבדה לחברה