הסכם בין הקונסורציום לאיחוד האירופי

הסכם בין הקונסורציום לאיחוד האירופי