הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו”פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19

2020.03-6-מסמך-הגשה-לקול-קורא-קורונה-מסלול-א קובץ להורדה