דוחות ESNA לשנת 2022 ולתקופה ינואר 2023 ועד לדיווח האחרון למע”מ ערב הגשת הבקשה

דוחות ESNA לשנת 2022 ולתקופה ינואר 2023 ועד לדיווח האחרון למע”מ ערב הגשת הבקשה