דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022 או מאזן בוחן 2022 ודוח כספי מבוקר אחרון

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022 או מאזן בוחן 2022 ודוח כספי מבוקר אחרון