קובץ 

  דגשים להגשת בקשה 2022.pdf

תיאור 

ראו גם דגשים להגשת בקשה מתוך וובינר שקיימנו. החל מדקה 46: