אסמכתא על הגשת בקשה למשרד התקשורת עבור תדר יעודי לניסוי

אסמכתא על הגשת בקשה למשרד התקשורת עבור תדר יעודי לניסוי