אישורי יתרות בנק לתאריכי מאזן הבוחן (מסמך חובה)

אישורי יתרות בנק לתאריכי מאזן הבוחן (מסמך חובה)