אישורי יתרה בנקאיים וחוץ בנקאיים נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן 

אישורי יתרה בנקאיים וחוץ בנקאיים נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן