דוח ההון האנושי בהייטק 2021-2022

SNPI) Start-Up Nation Policy Institute) ורשות החדשנות מפרסמיםאת דוח ההון האנושי בהייטק 2022-2021 – תמונת מצב חרף ההאטה בכלכלה העולמית, ישנה עלייה של 250% במשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים בהייטק יוצרת הזדמנות להשתלב במשרות בפריון גבוה בענף. מהסקר עולה כי 13% מהעובדים בהייטק הינם בוגרי הכשרות חוץ אקדמיות, שני שליש מתוכם ללא הכשרה אקדמית כלל. […]