כנרת – פלטפורמת ביג דאטה רפואי של המרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל:

במסגרת כנרת טייבנו ומיפינו מידע מהמערכות הקליניות של 6 מרכזים הרפואיים (כ – 6.7 מיליון מטופלים) למודל סטנדרטי בינלאומי, שנקרא OMOP (שנבנה ומנוהל ע”י ארגון (OHDSI. מבנה הדאטה בכנרת תואם את מבנה המודל הבינלאומי. המרכזים הרפואיים הם: שמיר, ברזילי, הלל יפה, בני ציון, המרכזי הרפואי לצפון והמרכז הרפואי לגליל. המיפוי בוצע על דאטה של יותר מ 15 […]