טופס תקציב הבקשה

הסבר 

בשורה הראשונה צריך שיהיה כתוב: על מנת שהתקציב יותאם למסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים (רשות ניירות ערך), יש לבחור תחילה בלשונית ראשי בקובץ, את תכנית "מסלול 2 מתקני הרצה".