.אבירם ז’ולטי סמנכ"ל חטיבת תפעול.
אבירם ז’ולטי
סמנכ"ל חטיבת תפעול

אבירם ז’ולטי, סמנכ”ל תפעול ותמיכות אחראי במסגרת תפקידו על תפעול מנגנוני התמיכה, הבקרה והגביה של הרשות וכן על תמריצי מחקר ופיתוח הנובעים מניהול מדיניות קניין רוחני ומתן תמריצי מס לחברות טכנולוגיות ולמשקיעים.
טרם הקמת הרשות ז’ולטי שימש כסגן המדען הראשי המשרד הכלכלה.
ז’ולטי בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בתוכנית ממשל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בר אילן.