00

בשנים האחרונות ישנה ירידה במספר הסטארטפים החדשים שנפתחים מדי שנה. השיא היה בשנת 2014 בה נפתחו כ-1,400 חברות, ומאז אנחנו במגמת ירידה עד שבשנת 2020 נפתחו כ-600 חברות חדשות בלבד.

[{"x_val":"2000","y1_val":"673","y2_val":"1"},{"x_val":"2001","y1_val":"395","y2_val":"2"},{"x_val":"2002","y1_val":"365","y2_val":"170"},{"x_val":"2003","y1_val":"420","y2_val":"119"},{"x_val":"2004","y1_val":"563","y2_val":"223"},{"x_val":"2005","y1_val":"558","y2_val":"371"},{"x_val":"2006","y1_val":"611","y2_val":"724"},{"x_val":"2007","y1_val":"735","y2_val":"350"},{"x_val":"2008","y1_val":"662","y2_val":"299"},{"x_val":"2009","y1_val":"756","y2_val":"285"},{"x_val":"2010","y1_val":"775","y2_val":"248"},{"x_val":"2011","y1_val":"923","y2_val":"203"},{"x_val":"2012","y1_val":"1171","y2_val":"381"},{"x_val":"2013","y1_val":"1186","y2_val":"523"},{"x_val":"2014","y1_val":"1414","y2_val":"695"},{"x_val":"2015","y1_val":"1382","y2_val":"560"},{"x_val":"2016","y1_val":"1279","y2_val":"499"},{"x_val":"2017","y1_val":"1160","y2_val":"633"},{"x_val":"2018","y1_val":"1021","y2_val":"521"},{"x_val":"2019","y1_val":"992","y2_val":"621"},{"x_val":"2020","y1_val":"796","y2_val":"494"},{"x_val":"2021","y1_val":"492","y2_val":"945"}]