00

במבט כללי ניתן לראות כי בעשור האחרון כמות ההגשות לרשות החדשנות גדלה באופן ניכר. בשנת 2021 חלה ירידה, לאחר שמשבר הקורונה הביא למספר הגשות גדול במיוחד, אך השוואה לתחילת העשור הקודם מראה גדילה. 

[{"x_val":2010,"y_val":1713},{"x_val":2011,"y_val":1992},{"x_val":2012,"y_val":2078},{"x_val":2013,"y_val":2022},{"x_val":2014,"y_val":2170},{"x_val":2015,"y_val":1984},{"x_val":2016,"y_val":2238},{"x_val":2017,"y_val":2613},{"x_val":2018,"y_val":2715},{"x_val":2019,"y_val":2832},{"x_val":2020,"y_val":4348},{"x_val":2021,"y_val":2210}]