00

המשמעות היא שרמת הבקשות שמאושרות לרוב עולה, כי הן נמדדות ביחס לכמות בקשות גדולה יותר ומדורגות ביניהן על פי פרמטרים רבים כמו תכנית עסקית וחדשנות טכנולוגית פורצת דרך. ב2021 חלה ירידה שטרם ניתן לנבא אם תשתנה אך בהשוואה לעשור האחרון המספרים גדלו.

כפועל יוצא קבלת תמיכה מרשות החדשנות הפכה לתו תקן של איכות בפני משקיעים.

[{"x_val":2010,"y1_val":1713,"y2_val":1076},{"x_val":2011,"y1_val":1992,"y2_val":1184},{"x_val":2012,"y1_val":2078,"y2_val":1223},{"x_val":2013,"y1_val":2022,"y2_val":1213},{"x_val":2014,"y1_val":2170,"y2_val":1393},{"x_val":2015,"y1_val":1984,"y2_val":1233},{"x_val":2016,"y1_val":2238,"y2_val":1045},{"x_val":2017,"y1_val":2613,"y2_val":1258},{"x_val":2018,"y1_val":2715,"y2_val":1405},{"x_val":2019,"y1_val":2832,"y2_val":1475},{"x_val":2020,"y1_val":4348,"y2_val":1956},{"x_val":2021,"y1_val":2210,"y2_val":1272}]