00

לצד ההובלה באחוז השכירים, עוד דרך ארוכה לשוויון בין המינים. בשנים האחרונות שיעור הנשים בהייטק עומד יציב על כשליש מכלל השכירים בתעשיית ההייטק.

יחס זה נותר דומה גם כאשר בוחנים את אחוז הנשים בענף השירותים בהייטק (תכנות, עיבוד נתונים ומחקר ופיתוח) ובענף התעשייה בהייטק (כדוגמת חברות תרופות, אלקטרו-אופטיקה וחלל).

[{"x_val":2014,"y1_val":165.530000000000001136868377216160297393798828125,"y2_val":83.4899999999999948840923025272786617279052734375},{"x_val":2015,"y1_val":167.710000000000007958078640513122081756591796875,"y2_val":89.9599999999999937472239253111183643341064453125},{"x_val":2016,"y1_val":175.93999999999999772626324556767940521240234375,"y2_val":94.4500000000000028421709430404007434844970703125},{"x_val":2017,"y1_val":184.780000000000001136868377216160297393798828125,"y2_val":92.1700000000000017053025658242404460906982421875},{"x_val":2018,"y1_val":197.719999999999998863131622783839702606201171875,"y2_val":98.400000000000005684341886080801486968994140625},{"x_val":2019,"y1_val":210.150000000000005684341886080801486968994140625,"y2_val":110.81000000000000227373675443232059478759765625},{"x_val":2020,"y1_val":220.710000000000007958078640513122081756591796875,"y2_val":113.909999999999996589394868351519107818603515625}]