הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד: אקסיטראק בע"מ

תאריך אחרון להגשה

01/01/2024

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: אקסיטראק בע”מ (השירותים יינתנו על ידי יואב אבנשטיין).

מהות ההתקשרות: ייעוץ בתחום של תקינה (standardization) בעולמות הבינה המלאכותית.

היקף ההתקשרות: בנק שעות של 200 שעות בעלות שעתית של 299 ₪ בתוספת מע”מ (סה”כ 59,800 ₪ בתוספת מע”מ כדין) וכן הוצאות נסיעה בהתאם למדיניות הרשות.

לרשות החדשנות תישמר זכות הברירה לרכוש בנק שעות נוסף בהיקף שעות ובעלות זהה.

תקופת ההתקשרות: בהתאם לבנק שעות מוגדר מראש.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

יואב אבנשטיין (להלן: “יואב”) הינו נציגה הרשמי של מדינת ישראל (נבחר על ידי מכון התקנים) בוועדות התקינה השונות בעולם בתחום הבינה המלאכותית, לרבות במסגרת הגופים ISO, NIST (מכון התקנים האמריקאי), CEN/CENELEC (גוף התקינה האירופי), ו-SCC (הקנדי). יואב מחזיק בשילוב ייחודי של ניסיון יישומי בתעשייה וליווי של פרויקטי בינה מלאכותית, רקע אקדמי בתחומי הטכנולוגיה והעסקים, וכן הבנה של תחום הרגולציה והתקינה.

יואב איננו עובד מדינה, ואינו מקבל תגמול מאת מכון התקנים עבור השתתפותו בוועדות התקינה השונות.

בעבר כיהן יואב כחלק מהוועדה המקצועית שהוביל פרופ’ איציק בן ישראל, ואשר המליצה על הקמתה של תוכנית לאומית לבינה מלאכותית.

הצורך בהתקשרות הוא לטובת סיוע בייצוג ישראל והרשות במסגרות רב לאומיות שונות וביניהן קבוצות מומחים של ארגון ה-OECD. לטובת זאת, נדרש מינוי מומחה אשר בקיא בעולמות הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, בעל ניסיון בהשתתפות בפורומים רב לאומיים ובהשפעה עליהם, בעל הבנה של המסגרות הרגולטוריות המתפתחות בעולם, והיכרות עם התקנים השונים המתהווים כיום בעולם.

כמו כן, בראי מהלכי החקיקה והאסדרה השונים בתחום הבינה המלאכותית בעולם נדרש לרשות החדשנות מומחה בעל יכולות אלו כחלק מהמערך הטכנולוגי.

בהתאם למצב הדברים בפועל אקסיטראק בע”מ באמצעות היועץ יואב אבנשטיין, הינה הגורם היחיד המסוגל להעניק את השירותים הנדרשים בתחום של תקינה (standardization) בעולמות הבינה המלאכותית הנדרשים לרשות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il וזאת עד ליום 1.1.2024 בשעה: 14:00.