מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס' 15/2018 למתן שירותים לניהול מאגדים עבור רשות החדשנות

שימו לב: בתאריך 11.12.18 עלה קובץ תשובות לשאלות והבהרות וכי מועד הגשת ההצעות לא השתנה.

תאריך אחרון להגשה

16/12/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT, GENESISPHENOMICS, GENPRO וחישה קוונטית.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים-מתוקנים לאחר שאלות הבהרה-101218
קובץ להורדה

נספחים

מכרז מנהלי מאגדים 15.2018 מסמכים להגשה בהקלדה.docx-מתוקן לאחר הבהרות
קובץ להורדה
מנהלי מאגדים - טופס הצעה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-101218
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - מכרז מנהלי מאגדים נובמבר 2018
קובץ להורדה
מודעת פרסום - מנהלי מאגדים
קובץ להורדה