מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 08/2018 - לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות בישראל

תאריך אחרון להגשה

21/08/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות בישראל.
לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה - מתוקן לאחר הבהרות
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז מרכז מבקרים - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
מודעת פרסום
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה