מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 07/2018 להספקת שירותי הפקה של כנס החדשנות עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

25/06/2018

תמצית המכרז

 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות להפקת כנס החדשנות לשנת 19-2018.

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז כנס החדשנות - לאחר שאלות הבהרה (קובץ מתאריך 11.6)
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה (קובץ מתאריך 11.6)
קובץ להורדה
מפרט מכרז לכנס החדשנות + ספר מותג - רשות החדשנות
קובץ להורדה
טופס הצעה - נספח ב'
קובץ להורדה
טבלאות נספחות לטופס ההצעה - נספח 3
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז כנס החדשנות - נספח ד' - (קובץ מתאריך 11.6)
קובץ להורדה
מודעת פרסום
קובץ להורדה