מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותי השמה עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

22/07/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי השמה עבור רשות החדשנות.

שימו לב: פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו בתחתית דף זה) 

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז שירותי השמה
קובץ להורדה

נספחים

מכרז השמה - טופס הצעת המחיר
קובץ להורדה
טופס הצעה - מכרז השמה
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז ההשמה
קובץ להורדה
טפסים להגשה בהקלדה במסגרת טופס ההצעה-בגרסת WORD
קובץ להורדה
מודעת פרסום
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מענה מס' 2 לשאלות הבהרה
קובץ להורדה