מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 02/2020 לניהול 7 מאגדים

שימו לב התפרסם קובץ מענה לשאלות הבהרה (מופיע בתחתית דף זה)

תאריך אחרון להגשה

05/01/2021

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, עורכת מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס’ 02/2020 לניהול שבעה מאגדים: 

  • WIN – בינה מלאכותית בדור החמישי בסלולר

  • SMART – הגנה על חומרי ריבוי וגטטיביים

  • CRISPRIL – עריכה גנטית

  • ANDROMEDA – שליטה ובקרה מרחוק על ציים אוטונומיים

  • LAMP – עיבוד חומרים בלייזר 

  • תקשורת קוונטית 

  • VCSEL – לייזרים ורטיקליים
     

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים
קובץ להורדה

נספחים

מנהלי מאגדים - טופס הצעה
קובץ להורדה
טופס השתתפות במכרז מקוון - רשות החדשנות
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2020
קובץ להורדה
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
קובץ להורדה
מסמכים להגשה בהקלדה - מנהלי מאגדים
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה 27.12.2020
קובץ להורדה