מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 01/2021 למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה

תאריך אחרון להגשה

13/05/2021

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן:

 

מהות ההתקשרות:

מתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה.

 

תקופת ההתקשרות:

 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 

תנאי סף ייחודים (פירוט במסמכי המכרז):

  • המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום קידום השיווק ויחסי הציבור מול התקשורת הזרה.
  • המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בכתיבת מסמכים שיווקיים באנגלית והגהה ועריכה של חומר כתוב באנגלית והודעות לעיתונות, מאמרים, בלוגים וטורי דעה עבור לקוחות המוגדרים כארגונים בינוניים-גדולים (מעסיקים 40 עובדים לפחות, כל אחד).
  • למציע 5 לקוחות פעילים לפחות, 2 מהם לפחות מתחומי הטכנולוגיה ו/או הכלכלה, הפועלים בקרב סגמנטים שונים באוכלוסייה.
  • למציע ניסיון בבניית אסטרטגיה שיווקית גלובלית, ל-2 לקוחות לפחות, המוגדרים כארגונים בינוניים או גדולים (מעסיקים 40 עובדים לפחות, כל אחד), והינם בעלי פעילות שיווקית בחו”ל, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
  • המציע היה אחראי לפרסום של 5 פרסומים לפחות, באנגלית, בתחום הטכנולוגיה, הכלכלה והתעשייה עתירת הידע, בערוצי מדיה ראשיים בארץ ובחו”ל, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.
  • למציע ניסיון, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בתרגום הודעות לעיתונות, מאמרים, בלוגים וטורי דעה מעברית לאנגלית או לפחות עריכה והגהה של הודעות לעיתונות באנגלית.
  • מנהל התיק המוצע הינו דובר אנגלית שפת-אם, עם יכולות כתיבה, ניסוח ותרגום.
  • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום), של 3 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בתחום קידום השיווק ויחסי הציבור מול התקשורת הזרה ובערוצי תקשורת בין-לאומיים ראשיים בארץ ובחו”ל.
  • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום), של 3 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בניהול תיקי לקוח במשרה מלאה, ל-2 לקוחות גלובליים, המוגדרים כארגונים בינוניים או גדולים (מעסיקים 40 עובדים לפחות, כל אחד), לפחות, מתחומי הטכנולוגיה ו/או הכלכלה, לרבות עבודה מול התקשורת הזרה בארץ ובעולם.
  • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון קודם (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום), במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בכתיבה ובעריכה של הודעות לעיתונות באנגלית ו/או בלוגים ו/או טורי דעה והגהה.

 

 

מסמכי המכרז

נספחים

טופס השתתפות במכרז מקוון - הרשות לחדשנות
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז יחצ חול
קובץ להורדה
טופס השתתפות במכרז מקוון - הרשות החדשנות
קובץ להורדה
טופס הצעה
קובץ להורדה
טופס הצעה טבלאות להגשה בוורד
קובץ להורדה