מכרז פומבי לקבלת שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה והפקה של דו"ח החדשנות השנתי עבור רשות החדשנות עם בחינה דו-שלבית מס' 06/2018

תאריך אחרון להגשה

22/04/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן לקבלת שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה והפקה של דו”ח החדשנות השנתי.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז דוח חדשנות
קובץ להורדה

נספחים

נספחים למכרז יועץ לדוח החדשנות
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז יועץ לדוח החדשנות
קובץ להורדה
טופס הצעת מחיר מכרז יועץ דוח לחדשנות
קובץ להורדה
נספחים לטופס הצעה להגשה בהקלדה
קובץ להורדה
מודעת פרסום - מכרז לשירותי יועץ לדוח החדשנות
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה