מכרז פומבי לניהול 5 מאגדים: HRI, Liquid Biopsy בשר מתורבת, זחל זבוב החיל השחור, TRUST AI

תאריך אחרון להגשה

12/09/2022

תמצית המכרז

מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס’  5/2022 לניהול 5 מאגדים (HRI, Liquid Biopsy  בשר מתורבת, זחל זבוב החיל השחור, TRUST AI)

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

  1. מהות ההתקשרות:

ניהול 5 המאגדים כדקלמן, כמפורט במסמכי המכרז:

שם המאגד

תחום פעילות

HRI

אינטראקציית אדם – רובוט

Liquid Biopsy

טכנולוגיות לזיהוי מוקדם של מחלות (ביו-מרקרים וחיישנים)

בשר מתורבת

טכנולוגיות לייעול והוזלת ייצור בשר מתורבת

זחל זבוב החיל השחור כלכלה מעגלית סביב זחל זבוב החיל השחור (רבייה, גידול, תחליפי מזון ותוצרי לוואי ופירוק פסולת)  
TRUST  AI כלים להגברת יכולת ההסתמכות על מערכות AI מבוססות רשתות נוירוניות
 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים
קובץ להורדה

נספחים

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2022
קובץ להורדה
קובץ טופס השתתפות במכרז מקוון - מנהלי מאגדים 2022
קובץ להורדה
מנהלי מאגדים -טופס הצעה
קובץ להורדה
קובץ מנהלי מאגדים -טופס הצעה-מסמכים להגשה בוורד
קובץ להורדה
מודעה לעיתון
קובץ להורדה