מכרז פומבי למתן שירותים לניהול מאגדים עבור רשות החדשנות עם בחינה דו-שלבית מס' 05/2018

תאריך אחרון להגשה

15/04/2018

תמצית המכרז

רשות החדשנות מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT, GENESIS ו-PHENOMIX.

נספחים

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2018
קובץ להורדה
מכרז מנהלי מאגדים - נספחים להגשה
קובץ להורדה
מכרז מנהלי מאגדים 2018- מסמכים להגשה בהקלדה
קובץ להורדה
מודעת פרסום
קובץ להורדה